inwestycje 2021-10

W dniu 27 września zakończyła się przebudowa odcinka drogi gminnej 108535B Nowoberezowo - Hajnówka (od granicy miasta Hajnówka do drogi gminnej 108558B) na długości 1520m, szerokość jezdni 5,0m. Wartość zadania inwestycyjnego wynosiła 524 637,12zł i środki pochodzą w całości z budżetu Gminy Hajnówka.

pomoc dla migrantów

Prosimy o rozwagę przy dobieraniu formy wsparcia..

 

Informacja (apel) Burmistrza Miasta Hajnówka

 i Starosty Hajnowskiego

 

Od kilku miesięcy obserwujemy nasilające się zjawisko nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej przez migrantów, które dotknęło i nasz teren. Musimy pamiętać, iż niezależnie od naszej oceny powstałego problemu wiąże się on z cierpieniem niewinnych osób, w tym kobiet i dzieci. Z tego powodu prosimy o gest wsparcia i darowizny pieniężne na działania związane z pomocą tym ludziom.

pge

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Kol. Nowokornino (posesje nr: 112, 120, 121, 123)

03-1192

25.10.2021

7.00-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

nero

Kolejna historia ma swój szczęśliwy finał. Pies NERO szczęśliwie powrócił do właścicieli.

Mieszkańcom Dubin dziękujemy za okazaną pomoc w opiece nad uciekinierem.

 

 

URZĄD GMINY HAJNÓWKA

Informuje, że :

ZNALEZIONO PSA !!!

Poszukiwany właściciel lub nowy dom !

       
                                                                                                             

Przyjazny, chętnie podchodzi do człowieka. Od ok. 8 października 2021r. przebywa w rejonie Dubiny ul. Torowa.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu właściciela psa lub chcące stworzyć nowy dom proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Hajnówka tel. 85 306-78-22.

POMÓŻ !!!

 

2021 10 12 12021 10 12 2

 

 

strategia

strategia

 

Strategia Terytorialna dla Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia

 

 

Mieszkańcy i ich wizja, potrzeby i oczekiwania – zapraszamy do udziału w badaniu!

Twój głos ma znaczenie! Weź udział w badaniu dot. silnych stron i wyzwań naszej gminy.