spotkanie z premierem w Krynkach

Uczestniczyłam dzisiaj w Urzędzie Miasta w Krynkach w spotkaniu z Premierem Mateuszem Morawieckim i rozmawialiśmy o problemach gmin, w których najpierw był ogłoszony stan wyjątkowy, a teraz mamy ustawę o nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej.

zakaz przebywania

01.12.2021r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, wprowadzonym na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r.

podziękowania blp

14 Batalion Lekkiej Piechoty przekazał podziękowanie Wójtowi Gminy Hajnówka - Lucynie Smoktunowicz za wspieranie żołnierzy podczas realizacji zadań w ramach operacji pk. "Silne wsparcie".

logo podlaskie

Zapraszamy do udziału w konkursie na hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne: osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, które mieszkają w województwie podlaskim. 

pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Hajnowski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.