wilk

Wilk, choć jest drapieżnikiem, który z racji swoich uwarunkowań (rozmiar, uzębienie, szybkość) z reguły boi się ludzi i unika z nimi kontaktu, z natury jest zwierzęciem płochliwym. Spotkania na linii człowiek - wilk mają więc charakter incydentalny i nie mogą być podstawą do podsycania negatywnych emocji lokalnych społeczności, czy podejmowania pochopnych działań zmierzających np. do eliminacji osobników w sytuacjach kiedy nie jest to zasadne. Oczywiście wszystkie niebezpieczne zdarzenia z udziałem wilków winny wymagać wyjaśnienia, a przede wszystkim natychmiastowej i zdecydowanej reakcji. Dlatego też wszelkie przypadki pojawienia się wilków na terenach zamieszkałych w gminie Hajnówka, które mogą stanowić niebezpieczeństwo, powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio do wójta, celem podjęcia adekwatnych do skali zagrożenia działań lub do najbliższego komisariatu policji.

poszukiwany pies

Przyjazny, chętnie podchodzi do człowieka, chce się bawić. Zaginął ok. 16 grudnia 2021 r. Osoby, mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Hajnówka tel. 85-306-78-22.  

poseł j.zieliński

Szanowna Pani Wójt Lucyna Smoktunowicz,

dziękując Pani Wójt za dotychczasową współpracę pozwalam sobie przesłać tekst mojej refleksji świąteczno - noworocznej wraz z życzeniami skierowanymi do mieszkańców Gminy Hajnówka

logo ugh

INFORMACJA 

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) informuję, że w okresie 15.12.2021r. – 05.01.2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, na stronie internetowej urzędu, BIP urzędu i w sołectwie właściwym ze względu na położenie nieruchomości, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Hajnówka przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat – dot. lokalu użytkowego – budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w przedmiotowym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 44 lub telefonicznie pod  nr 85 306 78 23, w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

logo ugh

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Hajnówka informujemy,
iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet,
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronach internetowych

www.gmina-hajnowka.pl  oraz  bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

Transmisje online Sesji Rady Gminy Hajnówka znajdują się pod linkami:

 

XXVII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 14 grudnia 2021 r.