logo ugh

Hajnówka, dnia 20.11.2023 r.

IP.6236.4.2023

 (znak sprawy)

Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

  1. Zamawiający Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

                                                                                                       (nazwa zamawiającego )

    zaprasza do złożenia oferty.

  1. Przedmiot zamówienia: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka

dymiński

Pilna prośba - zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego

Dzień dobry,

zwracam się do Państwa w imieniu Agnieszki i Daniela Dymińskich, rodziców zaginionego Krzysztofa, będę wdzięczna za poświęcenie kilku minut na przeczytanie tej wiadomości.

INFORMACJA

 

            Wójt Gminy Hajnówka informuje, że PGE Obrót SA podał informację o możliwości skorzystania przez gospodarstwa domowe z obniżki z zapłaty za prąd o 125,34 zł mniej z roku 2023.

Do 15 grudnia 2023r. należy złożyć odpowiedni wniosek na formularzu dostępnym na stronie www.gkpge.pl/tarcza spełniając odpowiednie warunki.

 

 Wójt Gminy Hajnówka

wolontariusz

REGULAMIN KONKURSU „WOLONTARIUSZ I KOORDYNATOR ROKU”
Centrum Wolontariatu w Białymstoku


Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030