czyste sołectwo

Projekt „Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją.
Za każdą tonę zebranych elektrośmieci sołectwo otrzymuje 400 zł!

Szanowni Państwo, 

do zapoznania się i ewentualnego wykorzystania przesyłam informację w sprawie interwencji posła do PE Krzysztofa Jurgiela

dotyczącej Europejskiego Zielonego Ładu.

chaber

Szanowni Państwo!

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) objął patronatem inicjatywę Fundacji Chaber Polski pn. "Stacja Kultura".

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w przedsięwzięcie pn. „Stacja Kultura”, mające na celu propagowanie wiedzy na temat sztuki oraz przybliżenie szerokiemu kręgowi odbiorców twórczości młodych artystów,

logo ugh

ZAWIADOMIENIE

 

W  związku z licznymi podtopieniami na terenie Gminy Hajnówka, zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji w zakresie liczby zalanych gospodarstw rolnych, powierzchni pól uprawnych, łąk i pastwisk.

Powyższe informacje proszę zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 44 lub telefonicznie pod numerem 85 306 78 23 w godz. 730 – 1530.

 

Wójt Gminy Hajnówka