Drukuj

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Hajnówce istnieje od 1997 roku, choć do grudnia 2005 roku funkcjonował jako Środowiskowy Dom Samopomocy. Mieści się przy ulicy Ptaszyńskiego 14. W związku ze zmianami administracyjnymi, 1.01.2006 r. dokonano zmiany nazwy na Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Hajnówce.

Jest to ośrodek dziennego pobytu, przeznaczony dla osób dorosłych - zarówno dla osób chorych psychicznie jak i osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem ośrodka jest zapewnienie podopiecznym oparcia społecznego, pozwalającego im na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Hajnówce swoim zasięgiem obejmuje miasta Hajnówka i Kleszczele oraz teren gmin należących do powiatu hajnowskiego: Gminę Białowieża, Gminę Czeremcha, Gminę Czyże, Gminę Dubicze Cerkiewne, Gminę Narew, Gminę Narewka. Skierowania do ośrodka wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, mieszczące się przy ul. Piłsudskiego 10a. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Hajnówce jest otwarty codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00. W ośrodku proponowane są różnorodne formy działań usprawniających. Każdy z podopiecznych realizuje indywidualny program wspierająco-rehabilitacyjny, utworzony przez powołany do tego celu zespół. Program obejmuje uczestnictwo w treningach oraz innych zajęciach terapeutycznych prowadzonych w ośrodku. Realizacja planu wspierająco – rehabilitacyjnego ma na celu zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby, wydłużenie okresu remisji (okresu dobrego samopoczucia), poprawę jakości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, rozwój zainteresowań i talentów.Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Hajnówce prowadzone są następujące treningi: treningi umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej (obejmujące naukę lub przywracanie zatraconych w wyniku choroby takich czynności, jak dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, utrzymywanie czystości i porządku we własnym mieszkaniu, pranie, samodzielne przygotowywanie posiłków, gospodarowanie pieniędzmi, dokonywanie zakupów) treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych (nawiązywanie utrzymywanie kontaktów społecznych, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, motywowanie do działania w oparciu o własne możliwości, kształtowanie aktywności i odpowiedzialności) treningi umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności korzystania z form spędzania czasu wolnego takich jak turystyka, rekreacja, imprezy kulturalne, sportowe , inne) psychoedukacja ( samodzielne korzystanie z poradni zdrowia psychicznego, dbanie o regularne przyjmowanie leków, rozpoznawanie objawów nawrotów choroby i sposobów radzenia sobie z nimi, poznawanie technik relaksacyjnych).

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA W HAJNÓWCE
UL.PTASZYŃSKIEGO 14
17-200 HAJNÓWKA
tel. 085 683 32 12