Gmina Hajnówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 13 400 zł na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Hajnówka. Obecnie trwa wyłonienie wykonawcy na odbiór i utylizację zgromadzonego przez część mieszkańców azbestu.

Niestety nie są to środki wystarczające na potrzeby Gminy Hajnówka. Kwota ta stanowi jedynie 30 % zapotrzebowania na odbiór już zdjętego i umieszczonego na paletach azbestu, natomiast na zdjęcie i utylizację nie otrzymano żadnych środków finansowych. „Będziemy poszukiwać innych źródeł na ten cel, aby umożliwić dalszą utylizację azbestu z terenu Gminy Hajnówka” mówi Wójt Lucyna Smoktunowicz.