Herb Gminy Hajnówka

Gmina Hajnówka nie posiada heraldyki związanej z własnością szlachecką, która na tym terenie nie występowała.

Herb i Flaga zostały przyjęte uchwałą Rady Gminy Hajnówka 4 czerwca 2013 r.

Herb Gminy Hajnówka

Gmina Hajnówka okala miasto Hajnówkę, stanowiące oddzielną jednostkę administracyjną - gminę miejską, w którym znajduje się siedziba Urzędu Gminy Hajnówka.