Dnia 29 marca 2019r. podczas VII Sesji Rady Gminy Hajnówka w Urzędzie Gminy Hajnówka został wręczony „Złoty Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju”. Medal wręczył Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień major Adam Olszewski.

Odznaczenie zostało nadane przez Ministra Obrony Narodowej mieszkańcom Gminy Hajnówka, Państwu Nadziei i Ambrożemu Artemiuk, zam. Dubiny. Wyróżnienie jest okazaniem wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

Od początku grudnia 2018 r. obowiązuje nowa Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, która została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez Koła jak i Samorządy, które dostrzegły w niej wiele korzyści dla rozwoju gmin i lokalnych społeczności.

            W dniu 5 października 2018r. w Centrum Etnograficzno-Ekumenicznym w Dubinach odbył się „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego” z udziałem 9 par. Małżonkowie otrzymali medale za długoletnie pożycie, a także listy gratulacyjne i kwiaty od Wójt Gminy Hajnówka Lucyny Smoktunowicz. Na uroczystość przybyły rodziny Jubilatów. Były życzenia, podziękowania oraz wiele wzruszeń. Jak przyznał jeden z Jubilatów „wzruszyłem się jak 50 lat temu”.