W Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie @gminahajnowka odbyło się spotkanie z funkcjonariuszką Policją w ramach projektu "Fałszywy telefon - zagrożenie oszczędności". Uczestnicy zostali poinformowani jak nie dać się oszukać, czego unikać, jak reagować, gdzie szukać pomocy.

 

Podopieczni DDP w Nowoberezowie @gminahajnowka wykonywali również prace ręczne. Powstały pojemniki na cukier, kawę, dzbanki na kwiaty, pięknie ozdobione butelki mogą służyć jako dekoracyjne lub na nalewki.