swiadczenia

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje:

wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu  alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2023/2024  można  składać:

  • drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2023r.
  • drogą tradycyjną (papierową) od dnia 1 sierpnia 2023r.

pomoc żywnościowa
W dniu 29.05.2023r. do naszej Gminy dotarła żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z EFP Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 PLUS.
Aby zdążyć rozładować i podzielić artykuły, do pracy ruszyli wspólnie pracownicy GOPS wraz z Panią Kierownik Mirką Gawryluk oraz Pani Dyrektor GCK Janina Kaliszuk z pracownikami. Z pomocą przybył też radny Łukasz Treszczotko. Wsparcie w naszej gminie otrzyma 270 osób.
 

Szanowni Państwo, Pracownicy Socjalni Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz innych instytucji i placówek wsparcia, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które przypada 21 listopada składam Państwu serdeczne życzenia i wyrazy najwyższego uznania. Z głębi serca dziękuję wszystkim za tę wyjątkową służbę dla dobra bliźnich, potrzebujących wsparcia i pomocy.

DDP w Nowoberezowie
W Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie Pani Lida częstowała urodzinowymi pączkami. Było smacznie, miło, w domowej atmosferze. Pozdrawiamy z Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie.

pączki

Spotkania w Domu Dziennego Pobytu upływają między innymi na warsztatach kulinarnych.