Szanowni Państwo, Pracownicy Socjalni Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz innych instytucji i placówek wsparcia, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które przypada 21 listopada składam Państwu serdeczne życzenia i wyrazy najwyższego uznania. Z głębi serca dziękuję wszystkim za tę wyjątkową służbę dla dobra bliźnich, potrzebujących wsparcia i pomocy.


Praca na rzecz drugiego człowieka pozostającego w potrzebie to ważne, bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie wymagające profesjonalizmu, doświadczenia, zaangażowania, wiedzy, empatii, poszanowania godności podopiecznych i serca. Współczesne społeczeństwo, aby móc zmagać się z marginalizacją i wykluczeniem społecznym, wymaga nowoczesnych rozwiązań i skutecznych działań na rzecz drugiego człowieka w celu poprawy, a nawet wyraźnej zmiany na lepsze jego sytuacji życiowej. Wymaga to z jednej strony głębokiej wrażliwości, a można nawet stwierdzić - podejścia „misyjnego” do realizowanych działań, a z drugiej praca ta wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym oraz wieloma trudnościami i barierami.


To Państwo - pracownicy socjalni dajecie podopiecznym nadzieję na godne życie. Sprawiacie, że ludzie odzyskują wiarę i zaczynają z optymizmem patrzeć w przyszłość. To właśnie Wam powierzają swoje troski i zmartwienia ci, którzy często nie mają się do kogo zwrócić. Budujecie przyjazne relacje międzyludzkie oraz podejmujecie działania w zakresie skutecznego rozwiązywania konkretnych ludzkich, często trudnych i skomplikowanych problemów. Dbałość o rodziny i osoby samotne, troska o dzieci i młodzież, seniorów, opieka nad osobami niepełnosprawnymi oraz osobami, które przeżywają kryzysy i inne trudności, to dla Was codzienna praca, która wpływa na poprawę życia osób z najsłabszych grup społecznych. Polskie państwo pod rządami Prawa i Sprawiedliwości przychodzi osobom potrzebującym z wielostronną pomocą poprzez realizację programów dedykowanych rozwiązywaniu tych problemów, ale bez Państwa zaangażowania, aktywności, wiedzy i serca byłoby to znacznie trudniejsze, a może nawet i niemożliwe.


Dziękuję Państwu za wytrwałą i owocną służbę, która przynosi tak wiele dobra i społecznego pożytku.


Raz jeszcze wyrażam głęboką wdzięczność i uznanie. Życzę Państwu, aby zaangażowanie i wysiłek związany z pełnieniem służby był źródłem satysfakcji, a zawód, który wykonujecie cieszył się poważaniem, uznaniem oraz zaufaniem społecznym.


Białystok, Dzień Pracownika Socjalnego 21 listopada 2022 roku

Łączę wyrazy szacunku
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość