W dniu 06 kwietnia 2022r zostały dostarczone do naszej gminy produkty żywnościowe z Banku Żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021. Pomagamy obywatelom Ukrainy, ale nie możemy zapominać o naszych mieszkańcach. GOPS w Hajnówce wydaje żywność nieodpłatnie w świetlicy wiejskiej w Chytrej w dniach 6 i 7 kwietnia w godz. 8-15.00. Osoby, które spełniają warunki do przyznania pomocy proszone są o kontakt z GOPS tel. 85 3067830 (osoba samotna - 1707,20 zł. netto, rodzina - 1320,00 zł. netto na osobę).

Dziękujemy wszystkim pracownikom za współpracę i sprawne przygotowanie żywności do wydania.