sp dubiny

W ostatnim tygodniu listopada 2020r. Pan Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego, Pan Marek Malinowski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Pani Alina Ginszt - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach podpisali umowę o dofinansowaniu projektu "Dobra edukacja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

dyktando zimowe

Szanowni Państwo,

Serwis edukacyjny dyktanda.pl zachęca dorosłych i uczniów do udziału w Dyktandzie Zimowym - organizowanym na przełomie roku, podczas świątecznej i zimowej przerwy w szkołach.

komputer z klawiaturą i myszką

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

 

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

sp dubiny

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Białymstoku rozstrzygnął konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych pod nazwą „Zdrowe smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”

szkoła podstawowa w dubinach

W dniach 5-19 listopada 2020 r. po raz XV. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski,  odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.
Konkurs został zorganizowany przez parafię prawosławną pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach oraz doradcę metodycznego powiatu hajnowskiego.