W dniu 01.06.2022 r. Gmina Hajnówka sfinalizowała projekt grantowy  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Był to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, który rozpoczął się w październiku 2021 roku.


Warunkiem wzięcia udziału w projekcie było wykazanie faktu, iż członek rodziny (rodzice lub dziadowie) był zatrudniony w PGR. W kwietniu br. Gmina Hajnówka podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, działającego w imieniu Skarbu Państwa. W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy: 18 laptopów, tablet i komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem za łączną kwotę 57 741,00 zł. Urządzenia zostały przekazane uczestnikom projektu umową darowizny. Długo wyczekiwane komputery bardzo ucieszyły dzieci i rodziców. Dzień Dziecka w 2022 roku był dla nich wyjątkowy.