PGNiG ponownie ostrzega klientów

Uwaga na fałszywe smsy! PGNiG ponownie ostrzega klientów!

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo kolejny raz ostrzega przed niebezpiecznymi i fałszywymi wiadomościami sms, które rozsyłane są w celu wyłudzenia pieniędzy. Oszuści podszywają się pod Grupę PGNiG, sugerując potrzebę uregulowania rzekomych należności.

 

                                                          

Informacja

Informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji

„Twój parasol”,

która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskania wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Pobranie aplikacje jest możliwe na stronie internetowej https://twojparasol.com/

 

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Hajnówce

 

twoj parasol 696x526

 

Stosownie do zapisów zawartych  w art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.   o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 55), art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  o lasach (t.j. Dz.U.2020, poz. 6 ze zm.)

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przesyła aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przesyła aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.