Uwaga !!!!

 

W dniu 28.05.2021r.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie czynny w godzinach od 1000 do 1500.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

dach eternit

Gmina Hajnówka informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2021 roku. Dofinansowanie adresowane jest do gmin województwa podlaskiego.

apel ws. śmieci

W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy, apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie porządku na jej terenie, oraz zwracanie szczególnej uwagi aby nie wyrzucano odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Stąd też apel o zgłaszanie sytuacji, w której widzimy kogoś kto wyrzuca takie odpady.

pszok

KOMUNIKAT

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Berezowie

jest czynny w każdy piątek tygodnia w miesiącach letnich

od maja do września w godzinach od 1000 do 1800 .

 

Wójt Gminy Hajnówka

harmonogram odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.04.2021DO 31.12.2021

 

Nr konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
38 1020 1332 0000 1702 1206 9557

 

https://puk-hajnowka.pl/menu/kwalifikacje/harmonogram-wywozu-nieczystosci/gmina-hajnowka.html

gm. Hajnówka jednorodzinna rejon 1

gm. Hajnówka jednorodzinna rejon 2

gm. Hajnówka jednorodzinna rejon 3