harmonogram

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12 .2022

 

harmonogram

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

ugh

Hajnówka, dnia 30 września 2021r.

Znak: IP.7032.1.2021

 

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli

inspekcja

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na swojej stronie internetowej zamieścił elektroniczny formularz umożliwiający każdemu obywatelowi zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.

Formularz dostępny jest tutaj.

Uwaga !!!!

 

W dniu 28.05.2021r.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie czynny w godzinach od 1000 do 1500.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka